Statenbijbel met kanttekeningen online dating

We willen u zo duidelijk mogelijk daarvoor waarschuwen."In een uitgebreide uitleg gaat de kerkenraad op de inhoud in.

In de Septuagint was ἡ βίβλος de vertaling van de Hebreeuwse term sefær, "boekrollen".

Vanwege de overheersende rol van het christendom in het Europa vanaf de late Romeinse tijd tot aan de verlichting is de Bijbel in Europa van groot belang geweest.

Vanwege de overheersende positie van Europa in de wereld gedurende de tweede helft van het tweede millennium strekt deze invloed zich ook buiten de westerse wereld uit.

Met de verlichting, de scheiding van kerk en staat en de wetenschappelijke revolutie in Europa en de Verenigde Staten, is de invloed van het christendom en daarmee van de Bijbel op het openbare leven afgenomen.

Tevens bevat deze site een selectie van prenten uit de prentbijbel van Mortier (1700).

Oude Testament · Nieuwe Testament · Boeken · Canon · Canonvorming van het Nieuwe Testament · Apocriefen van het Oude Testament · Apocriefen van het Nieuwe Testament · Septuagint · Tien geboden · Geboorte · Dood en wederopstanding · Bergrede · Bijbelvertaling Eerste christenen · Algemene geschiedenis van het christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Christelijk kloosterwezen · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Thomisme · Congregationalisme Westers katholicisme (RKK) · Protestantisme · Calvinisme · Lutheranisme · Evangelicalisme · Remonstrantisme · Mennisme (Doopsgezinden) · Anglicanisme · Fundamentalisme · Vrijzinnig · Pinksterbeweging De Bijbel is het heilige boek van de christenen.Onlangs verwelkomden zeven reformatorische kerken de 'Bijbel met uitleg', een unieke uitgave van de Bijbel in de Statenvertaling die naast de bekende uitgave van de Bijbel met kanttekeningen gebruikt kan worden.De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGi N) te Alblasserdam is echter van de inhoud geschrokken en waarschuwt in haar kerkblad voor de uitgave."We zijn niet alleen teleurgesteld zijn in de Bijbel met uitleg, maar ook geschrokken," schrijft de kerkenraad volgens In andere delen van de wereld zoals (Oost-Azië, Latijns-Amerika en Afrika) kan men door grootschalige bekeringen een toenemende belangstelling voor de Bijbel zien.De Bijbel wordt algemeen beschouwd als het best verkochte boek aller tijden.De afgelopen eeuwen is er bij veel mensen twijfel aan de goddelijke oorsprong van de Bijbel ontstaan.