Free black sex chat rooms Sidney sussex cambridge english

W Skład Izby Regentów wchodzi około 5 000 członków: ).

Do roku 1926 był to najważniejszy organ zarządzający. Do zadań współczesnego Senatu należy wybór Kanclerza oraz Wysokiego Namiestnika.

Zwykle najpierw przez rok sprawowany jest urząd Proproktora, przez kolejny Proktora i na koniec przez rok – Zastępcy Proktora.

sidney sussex cambridge english-2sidney sussex cambridge english-82

Członkami Senatu są wszyscy członkowie Izby Regentów, Kanclerz, Wicekanclerz oraz wszyscy członkowie Uniwersytetu posiadający stopień magistra bądź wyższy.Rada sprawuje ogólny nadzór nad administracją Uniwersytetu, określa jego misję, planuje pracę i zarządza zasobami uczelni.Urząd Prowicekanclerza sprawowany jest przez 6 lat. Zgodnie ze Statutem odpowiada on za utrzymywanie rejestru członków Uniwersytetu, a także immatrykulowanych studentów, nadanych stopni, dyplomów itp.Registrariusz jest urzędnikiem odpowiedzialnym za działania służb obsługujących Uniwersytet, niemających bezpośredniego związku z jego działalnością akademicką. Urząd Registrariusza jest unikatowy dla Uniwersytetu Cambridge) oraz sporządzanie i utrzymywanie rejestrów studentów i absolwentów.Odpowiadają też oni za utrzymanie dyscypliny wśród studentów i porządku na terenie Uniwersytetu oraz organizują egzaminy.

W pracy są wspomagani przez dwóch Proproktorów oraz dwóch Zastępców Proktorów.Zarządza też ona działalnością charytatywną Uniwersytetu. W skład Rady wchodzi Kanclerz, Wicekanclerz, 19 członków z wyboru oraz 4 członków zewnętrznych. Komisja Główna odpowiada za kwestie związane z organizacją działalności naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu.W roku 2017 Uniwersytet proponował 65 kierunków studiów licencjackich w 30 dziedzinach wiedzy.Wykłady, ćwiczenia praktyczne, egzaminy oraz badania naukowe są domeną wydziałów Uniwersytetu (niegdyś była to również rola kolegiów).Większość kolegiów przyjmuje studentów obydwu płci na wszystkich poziomach studiów i na wszystkie kierunki.Pięciu Prowicekanclerzy powołuje się jako pomocników Wicekanclerza.