Pasarile tineretii noastre de ion druta online dating fdating erfahrungen Hamburg

▪ Cum apreciati estimarea cã stocurile de gaze din tarã se vor epuiza pânã în 2005?

pasarile tineretii noastre de ion druta online dating-14

Tot timpul s-a vorbit de bani, pentru mine nu a fost important sã am bani si sã-i folosesc pentru scopuri personale; am avut o viatã normalã si aspiratiile mele în acest domeniu au fost pe mãsurã. Aprecierile au fost fãcute pe anumite criterii si ca atare si rezultatele au o valabilitate relativã pentru cã sunt din puncte de vedere diferite.Se vorbeste de bogãtia cuiva, într-o tarã, într-un moment în care problema de bazã este sãrãcia, o tarã unde oamenii sunt la limitã, dacã nu sub limita existentei, ajungând sã fim sãraci într-o tarã bogatã.Acest tip de „energie mobilã” este rezultatul unor resurse care nu se epuizeazã la fel de usor, constituind o alternativã viabilã si în viitor.▪ Ati fost nevoit sã dati vreodatã spagã în România?Despre afaceri ▪ Ce credeti cã face diferenta dintre dumneavoastrã si urmãtorii clasati în topul celor mai bogati români?

În primul rând, cred cã putem vorbi aici despre întinderea europeanã si nu numai a Grupului Multinational Drãgan, apoi despre soliditatea lui clãditã în aproape 60 de ani de existentã, care cred cã-i dau o dimensiune aparte în peisajul economic actual.

ne suparau profesorii si regulile stricte si aveam impresia ca suntem cei mai chinuiti. Într-un interviu „Verde-n fatã” cu Marius Tucã, Josif Constantin Drãgan a explicat de ce se stie atât de putin despre el în tara natalã si cine ar fi, în opinia sa, „vinovatii”.

▪ Marius Tucã: Vã amintiti cum ati fãcut primul milion de dolari?

▪ Vã gânditi sã vã implicati în privatizarea companiilor de gaze din România?

Nu, pentru cã în privatizare s-a ajuns la o deformare a valorilor.

La subiect,ma mai gindesc trebuie intors pe toate fetele!