Chat gratis danmark Skive

Alkoholiserede forældre, TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

De hjælper derfor enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb. Sorggrupper, Kræftensbekæmpelse (unge forum) - Formålet med en sorggruppe er, at give børn og unge mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.Selvmord, Livslinien - Telefon- og netrådgivning til mennesker med selvmordstanker, og til pårørende og efterladte. Spiseforstyrrelser og selvskade - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. finde tilbud om hjælp og generel information om spiseforstyrrelser.Kontorelev i offentlig administration i Skive SKAT Vær med til at skabe fremtidens skatteforvaltning Skatteforvaltningen i Danmark er i rivende udvikling.Som elev hos os er du med til at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat og de rette afgifter.Du får det overordnede og budgetmæssige ansvar for Assembly, pladebearbejdning, lager og forsendelse.

Du er den interne styrmand og omdrejningspunktet, som udøver synlig og nærværende ledelse og naturligt arbejder med leder- og medarbejderudvikling. 140 timelønnede gennem tre procesledere, hvor det er afgørende, at du i dagligdagen formår at være tæt på produktionen.

Linien er bemandede af frivillige, der selv har haft sygdommene helt inde tæt på, og som er villige til at lytte og udveksle erfaringer.

Det Sociale Akuttilbud - er et tilbud til alle borgere i Skive Kommune over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social krise og som har et behov for hjælp nu og her. Der er en løsning, hvis du selv tager det første skridt. Ungkræft - Danmark Livslinien - Her kan du få råd og en samtale - som forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg - hvis du har det svært.

Røde Kors, Ungdommens - Hjælper og laver aktiviteter for børn og unge.

Støttecentre til voksne incest ofre: er en selvejende institution der henvender sif til voksne kvinder og mænd, som i deres barndom har været udsat for incest/seksuelt overgreb, samt deres pårørende.

Advokat - Retshjælp - Jurastuderende der tilbyder gratis rådgivning til privatpersoner. ADHD Foreningen - Foreningens hjemmeside, hvor du kan få svar på næsten alt om ADHD.