dbreindex online dating Bruiloft jurkjes online dating

Volgens de traditie mag de bruidegom de jurk pas zien wanneer hij zijn bruid komt ophalen voor de grote dag. De sporadische bruidsparen die hun bruiloft vieren in de vorm van een barbecue met vrienden en naaste familie zijn verreweg het goedkoopste uit.Een eenvoudige bruiloft volgens het boekje, inclusief trouwjapon en notariskosten voor het opmaken van huwelijkse voorwaarden, kost echter al snel 10.000 à 15.000 euro.

Op de bruiloftsdag worden de trouwringen uitgewisseld.Dit heeft gewoonlijk plaats in het gemeentehuis, maar sommige bruidsparen geven er de voorkeur aan om dit tijdens de kerkdienst te laten plaatsvinden.Tijdens de receptie of tijdens het feest kunnen er toneelstukjes en sketches opgevoerd en liedjes gezongen worden, door familie en vrienden, waarin de levensloop van zowel bruid als bruidegom uitvoerig voor het voetlicht komen, of waarin het echtpaar flink op de hak wordt genomen.In de huidige Nederlandse cultuur is er geen vast stramien waarin een bruiloft plaatsvindt, en veel bruidsparen kiezen hierin dan ook hun eigen weg.Een aantal weken voorafgaande aan de bruiloft worden de trouwkaarten (uitnodigingen, een faire part in Vlaanderen) verstuurd.

Op deze trouwkaart staan de namen van het bruidspaar, en een beknopte beschrijving van wat er die dag gaat gebeuren.Dit is een overblijfsel van een oud gebruik dat bruiloftsgasten een taart schonken als symbool van een vruchtbare verbintenis.Het bloemstuk dat de bruid de hele dag met zich mee draagt (het zogenaamde bruidsboeket), wordt geregeld door de bruidegom.Tot in de jaren 70 was het gebruikelijk dat de vader van de bruid de kosten van de bruiloft betaalde.Maar er waren ook echtparen, waar alleen de trouwjapon en het pak van de bruidegom door hem betaald werden.Doordat tegenwoordig de meerderheid van de bruidsparen het ouderlijk huis reeds lang heeft verlaten, en meestal ook al enige jaren samenwoont, wordt de bruiloft tegenwoordig meestal betaald door het bruidspaar zelf, wat hun ook de nodige vrijheid geeft om meer of minder mensen uit te nodigen op het feest.